Hiện nay chúng ta đang gặp vấn đề dòng xe Euro 4 hoặc Euro 5. Chúng tôi có thể làm gì được trên những dòng xe này? Chúng tôi có thể giúp đở bạn không?

- Chúng tôi có thể chuyển đổi những dòng xe tải không đáp ừng Euro 4/Euro5 theo tiêu chuẩn sinh thái nữa, không có bất kỳ vấn đề gì nhưng nó sẽ gây ra một hậu quả lượng khí thải cao. Đối với một số nước là bất hợp pháp, đặt biệt là ở các nước Liên minh Châu Âu. Chúng tôi làm đối với các nước không yêu cầu luật sử dụng Euro4/Euro5 tiêu chuẩn sinh thái phù hợp. Các công thức cho phép bạn làm giảm tiêu chuẩn sinh thái của các dòng xe tải bằng cách ngăn chặn hệ thống DEF chất lỏng trong các chất xúc tác SCR. Điều này là đủ để tiết kiệm nhiều tiền khi nạp chất lỏng điều này nếu bạn có thể sử dụng xe của bạn không đạt tiêu chuẩn Euro4/Euro5.

- Sau khi chúng tôi xóa thành phần khí thải liên quan, sức mạnh của xe cao hơn cho APX 10%-15%. Nếu bạn muốn mã lực cao hơn cho động cơ chúng tôi có thể làm cho bạn an toàn để sử dụng.

Caterpillar®

Engine Model
Type Tune Features / Description
C7 - C7S ACERT + DPF delete
C9 - C9S ACERT + DPF delete
C13 - LEE ACERT + DPF delete
C15 - SDP ACERT + DPF delete
C15 - SDP ACERT + DPF delete , CGI delete, VVA delete
C15 - SDP ACERT + DPF delete , CGI delete, VVA delete, TwinTurbo to Single Turbo conversion
C15 - LDN Tier4 DPF delete
 

 

Cummins®

 

Engine Model
Type Tune Features / Description
ISX CM2350 DPF, EGR, UREA, SCR delete
ISX CM2350 DPF, EGR, UREA, SCR delete + VGT delete
ISX CM2250 DPF, EGR, UREA, SCR delete
ISX CM2250 DPF, EGR, UREA, SCR delete + VGT delete
ISX CM871 DPF, EGR delete
ISX CM871 DPF, EGR delete + VGT delete
ISX CM870 EGR delete
ISX CM870 EGR delete + VGT delete
ISB, ISC, ISL CM2350 DPF, EGR, UREA, SCR delete
ISB, ISC, ISL CM2350 DPF, EGR, UREA, SCR delete + VGT delete
ISB, ISC, ISL CM2250 DPF, EGR, UREA, SCR delete
ISB, ISC, ISL CM2250 DPF, EGR, UREA, SCR delete + VGT delete
ISB, ISC, ISL CM2150D DPF, EGR delete
ISB, ISC, ISL CM2150D DPF, EGR delete + VGT delete
 

Detroit Diesel ®

 

Engine Model
Type Tune Features / Description
Series 60 DDEC4 EGR delete + power tune
Series 60 DDEC5 EGR delete + power tune
Series 60 DDEC5 EGR, VNT delete + power tune
Series 60 DDEC6 DPF delete
DD13 DDEC6 DPF delete
DD15 DDEC6 DPF delete
DD16 DDEC6 DPF delete

Paccar®

Engine Model
Type Tune Features / Description
Px7 Px7 DPF, EGR, UREA, SCR delete
Px9 Px9 DPF, EGR, UREA, SCR delete
Px6 Px6 DPF, EGR, UREA, SCR delete
Px8 Px8 DPF, EGR, UREA, SCR delete
Px6 Px6 DPF, EGR delete
Px8 Px8 DPF, EGR delete

Volvo - Mack ®

Engine Model
Type Tune Features / Description
D11H EPA10 DPF, UREA delete
D13H EPA10 DPF, UREA delete
D16H EPA10 DPF, UREA delete
D11F EPA07 DPF delete
D13F EPA07 DPF delete
D16F EPA07 DPF delete
D12 D series EGR delete
D16 D series EGR delete
Mack MP7 EPA07 DPF delete
Mack MP7 EPA10 DPF-UREA delete
Mack MP8 EPA07 DPF delete
Mack MP8 EPA10 DPF-UREA delete
Mack MP10 EPA07 DPF delete
Mack MP10 EPA10 DPF-UREA delete

Bình luận (6)

 1. awaisof
  awaisof - 28/10/2022 Trả lời
  buying cialis online safe In addition, the safety of treatment was evaluated
 2. Oscicieta
  Oscicieta - 24/10/2022 Trả lời
  The abbreviations used are ER, estrogen receptor; Gal, galactosidase; DBD, DNA binding domain; MCF 7 DU TAM, tamoxifen refractory MCF 7 tumor purchasing cialis online
 3. taroptowl
  taroptowl - 20/04/2022 Trả lời
  [url=https://bestadalafil.com/]tadalista vs cialis[/url] Niludt Ciqxhj Human chorionic gonadotropin is produced by the ovaries during pregnancy. Cialis Viagra Generico In Italia Drbqzj Qnbqlc Why Cephalexin In Dogs https://bestadalafil.com/ - Cialis Healthy Men Glzglw
 4. Deettarge
  Deettarge - 16/04/2022 Trả lời
  Wfiyrz [url=https://bestadalafil.com/]Cialis[/url] Rraqkb hemostasis cheap cialis online pharmacy https://bestadalafil.com/ - Cialis Buy Silagra 100
 5. ANDRES GOMEZ
  ANDRES GOMEZ - 02/04/2020 Trả lời
  the files mentioned above for euro 4 and 5 systems, are entered into the ecm with which tool? et caterpillar? cummins insite? Thanks for the information you can supply me.
 6. ANDRES GOMEZ
  ANDRES GOMEZ - 02/04/2020 Trả lời
  the files mentioned above for euro 4 and 5 systems, are entered into the ecm with which tool? et caterpillar? cummins insite? Thanks for the information you can supply me.

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Danh mục

Sản phẩm khuyến mại

Lên đầu trang