Đây là bộ công cụ tính toán cao cấp để tính toán lại Checksum
* Sửa đổi và tính toán lại 
CheckSum của ECM thay thế tập tin (XML) và tải lên với CAT ET
* Sửa đổi và tính toán lại CheckSum của Injector TRIM File (TRM);
* Tự động thay thế , tính toán lại Checksum và đầu ra tập tin mới của 
Injector TRIM File (TRM)
* Tính toán lại CheckSum cho khối byte của CAT FLASH File (FLS);
* Hổ trợ Windows 2003/XP/Vista/
* Khóa phần cứng bằng USB key

Bình luận (2)

  1. Ledneli
    Ledneli - 14/12/2022 Trả lời
    buy cialis 20mg In recent years, circulating tumor cells CTCs have emerged as a promising new biomarker in women with metastatic breast cancer, with elevated levels of CTCs being associated with a worse prognosis
  2. Quoremi
    Quoremi - 16/04/2022 Trả lời
    [url=https://bestadalafil.com/]cialis generic online[/url] Bvonzg Order Kamagra Levitra Come Funziona Tqvtym Cialis https://bestadalafil.com/ - Cialis liver jaundice cirrhosis

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Danh mục

Sản phẩm khuyến mại

Lên đầu trang